036 - 54 89 320 info@csconderhoud.nl

Levensduur verlengde renovaties

Kunstgrassportvelden hebben veelal een levensduur tussen 10 en 15 jaar, maar door bijvoorbeeld intensiteit van bespeling of andere omgevingsfactoren zoals weersomstandigheden kan er vervuiling ontstaan in het kunstgrasveld met als gevolg

een snellere slijtage van bepaalde delen en na verloop van tijd kan het sportveld zelfs dichtslibben. Om toch de beoogde levensduur te behalen of een verlengde levensduur te realiseren is het mogelijk voor verschillende typen kunstgrassportvelden renovaties uit te voeren.

2015-10-05-16.48.14
CSO Sport Onderhoud
CSO Sport Onderhoud

Voetbal

Door de intensiteit van bespeling en gebruik vertonen veelal de kritische delen zoals penaltystippen, vijfmetergebieden en kopcirkel een versnelde slijtage, Om toch de verwachte levensduur te behalen of een verlengde levensduur te realiseren is het mogelijk deze delen te vervangen door een kunstgrastransplantatie vanuit de uitlopen of te vervangen door nieuw kunstgras.

Overige kunstgrasvelden (zand-ingestrooide)

Tegen het einde van hun levensduur kunnen kunstgrassportvelden dichtslibben als gevolg van vervuiling, waardoor deze velden glad en moeilijk bespeelbaar kunnen worden. Om toch de verwachte levensduur te behalen of een verlengde levensduur te realiseren is het mogelijk een complete zandrenovatie te laten uitvoeren.