036 - 54 89 320 info@csconderhoud.nl

Advies en onderhoud kunstgrasvelden

Voor het professionele onderhoud van sportvelden biedt CSC Onderhoud als gespecialiseerde werkmaatschappij van CSC Sport alle mogelijkheden. We beschikken over eigen materieel voor het doeltreffende onderhoud van kunstgrassportvelden en atletiekbanen. Het onderhoud wordt afgestemd op effectief gebruik van de velden.

CSC Onderhoud verzorgt het onderhoud van sportaccommodaties op basis van de prestaties die geleverd moeten worden, niet op basis van een star onderhoudsrooster dat geen rekening houdt met gebruikers of omstandigheden.

We werken graag samen met eigenaren en gebruikers van de sportaccommodaties, bijvoorbeeld met de inzet van vrijwilligers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SROI (Social Return on Investment) maakt gevraagd en ongevraagd deel uit van onze onderhoudsaanbiedingen. CSC Onderhoud kan zowel een compleet ontzorg-onderhoudspakket bieden of gedeelten uit dit onderhoudspakket.

Het complete ontzorg-onderhoudspakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Regulier onderhoud
  • Periodiek onderhoud
  • Jaarlijks onderhoud
  • Inspecties
  • Reparaties
CSC Onderhoud 3
CSC Onderhoud 7
CSC Onderhoud 5
CSC Onderhoud 4