Door de aanhoudende droogte kunnen de sporttechnische lagen onder de kunstgrasvelden indrogen en daardoor onstabiel worden. Dit kan sneller gebeuren bij grovere onderbouw constructies waardoor er eventueel spoorvorming kan ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Advies ten behoeve van het onderhoud tijdens aanhoudende droogte:

Indien onderhoud niet direct noodzakelijk is, dan gelieve wachten tot de droogte voorbij is. Kan het onderhoud niet wachten, dan uitsluitend gebruik maken van licht materieel.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Jos Geres:

  • Tijdens kantooruren op telefoonnummer 036-54 89 320
  • Buiten kantooruren via ons contactformulier