036 - 54 89 320 info@csconderhoud.nl
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe TenCate Grass Holding bv en haar dochterondernemingen (“TenCate Grass” of “wij”) de informatie die u aan TenCate Grass verstrekt bij het bezoeken van onze websites en tijdens correspondentie met ons, gebruiken en beschermen.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u onze websites bezoekt, kunt u contact met ons opnemen via het betreffende contactgedeelte op de site. Hiermee verzamelen we alle informatie die u invult, waaronder uw naam, bedrijf, e-mail, land, uw vraag, hoe u over ons hebt gehoord en alle andere informatie die u besluit te verstrekken.

U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail en via de contactgegevens die op verschillende delen van onze website worden vermeld. Als u contact met ons opneemt, verzamelen we uw naam, bedrijfs- en telefoonnummer en alle andere informatie die u ons verstrekt en die we nodig hebben om u verder te helpen en met u te communiceren.

Als u zich abonneert op onze marketingcommunicatie middelen, verzamelen wij de informatie die u ons verstrekt, waaronder uw e-mailadres, de onderwerpen waarvoor u updates of verdere informatie wenst te ontvangen en alle andere informatie die u besluit ons te verstrekken, zoals uw naam, bedrijf en positie. U kunt zich altijd afmelden voor deze berichten door de instructies in onze e-mails te volgen.

Als u één van onze klanten, leveranciers of prospecten bent, kunnen wij beperkte persoonlijke gegevens verwerken in het kader van onze zakelijke relaties met u, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst of een monster aanvraagt. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit uw naam, bedrijf en functie, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bestelgegevens en indien van toepassing, kredietregistraties en kredietlimieten.

We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze websites via cookies. Bekijk het gedeelte “Cookies” hieronder en onze Cookieverklaring voor meer informatie.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Wij gebruiken de informatie die u ons verschaft wanneer u contact met ons opneemt bijvoorbeeld in verband met vragen, bestellingen, opmerkingen of klachten die u indient om zaken met u te doen en voor ons legitieme belang om met u te communiceren over onze producten en diensten.

Als u één van onze klanten, leveranciers of prospects bent, gebruiken wij uw gegevens om ons contract met u op te stellen en uit te voeren. Dit kan inhouden het verifiëren van uw identiteit, het communiceren met u en het regelen van de levering van producten en diensten. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor onze legitieme belangen van het documenteren en beheren van onze interne administratie.

We gebruiken de gegevens die we verkrijgen door het gebruik van onze websites voor marktonderzoek in het kader van onze legitieme belangen om onze producten en diensten te verbeteren en om producten en diensten op maat te kunnen aanbieden aan onze klanten en prospects.

Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt via onze websites (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie middelen) om u informatie te sturen over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie op basis van de interesses die u ons hebt aangegeven. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via de links in onze e-mails.

Indien nodig, kunnen wij uw gegevens gebruiken om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en voor ons legitieme doel om onze wettelijke rechten te beschermen, bijvoorbeeld in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgevende en/of onderzoeksdoeleinden. Dit kan het delen van uw gegevens met derden omvatten, zoals overheidsinstanties of wetshandhavingsfunctionarissen.

Wanneer delen we uw persoonlijke gegevens met derden?

Indien dit nodig is voor de uitvoering van een door u bij ons gevraagde dienst, voor de uitvoering van een door u geplaatste order of voor het opvolgen van uw vragen, kunnen wij uw gegevens delen met andere TenCate Grass-entiteiten of hosting providers of externe service providers, bijvoorbeeld e-mail- en hostingproviders zoals Portal for Business, IT-leveranciers zoals ICT Spirit en Cobra CRM en bezorgdiensten zoals FedEx en DHL. Externe dienstverleners verwerken uw gegevens namens TenCate Grass voor bovenstaande doeleinden. Wanneer we uw gegevens met deze partijen delen, zorgen we ervoor dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen om uw informatie te beschermen.

Enkele TenCate Grass-entiteiten en enkele partners en dienstverleners zijn gevestigd buiten het Europese Economische Ruimte, in het bijzonder in de landen waar TenCate Grass een kantoor heeft. Een overzicht van de wereldwijde aanwezigheid van TenCate Grass is hier te vinden.

De overdracht van gegevens aan onze TenCate Grass-entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wordt beschermd door de door de EU goedgekeurde modelclausules (lees meer hier). Voor dienstverleners en derden buiten de EER die niet onderworpen zijn aan een gelijkwaardigheidsbeschikking (lees meer hier) van de EG, passen we ook de bovenvermelde EU-modelbepalingen toe. Daarnaast zijn sommige serviceproviders in de Verenigde Staten Privacy Shield gecertificeerd (lees meer hier). Wilt u meer weten over deze waarborgen? Neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren informatie over u slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.

Bent u bijvoorbeeld klant of leverancier van TenCate Grass of één van haar dochterondernemingen, dan bewaren wij uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie die u of uw onderneming met ons onderhoudt en na beëindiging van die relatie zo lang als nodig is om de hiervoor genoemde doelen te bereiken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingverplichtingen. Informatie die wij verzamelen als gevolg van het feit dat u zich hebt geabonneerd op onze marketingcommunicatie middelen wordt opgeslagen totdat u besluit uw abonnement op te zeggen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om de informatie die wij van u verwerken te beschermen en te beveiligen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht TenCate Grass te vragen om een overzicht van de informatie die wij over u hebben en tevens bepaalde gegevens te corrigeren of te verwijderen, de verwerking van uw gegevens te beperken, dan wel TenCate Grass te vragen een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties. U kunt ook bezwaar maken tegen enige verwerking van uw gegevens en wanneer TenCate Grass uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens heeft gevraagd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

We hopen dat we uw vragen over de manier waarop we uw gegevens verwerken kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met gdpr@tencategrass.com. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketingberichten voor ons, kunt u dit ook te allen tijde doen via de link “afmelden” onderaan dergelijke e-mails.

In het geval van onopgeloste problemen, hebt u ook het recht om contact op te nemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. We hopen dat dit niet nodig zal zijn en verzekeren u dat we ons best zullen doen om eventuele ontevredenheid op te lossen.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere interessante websites. Echter, zodra u gebruik hebt gemaakt van deze links om onze sites te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en kijk naar de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

Hoe gebruiken we cookies?

Sommige functies op onze websites vereisen het gebruik van “cookies” – kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies om te meten welke pagina’s worden bezocht en welke functies het vaakst worden gebruikt. Dit stelt ons in staat om onze websites voortdurend te verbeteren om aan de behoeften van onze bezoekers te voldoen.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, bekijkt u onze Cookieverklaring.

Als u vragen heeft

Als u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

gdpr@tencategrass.com

Wijzigingen en toepasselijk recht

TenCate Grass kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door het actualiseren van deze pagina. Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Cookieverklaring